НийгэмОнцлохСумд

“Цагийн хязгаарлалтад дараах өөрчлөлтүүд оржээ”

Дорнод аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН, үйлчилгээ эрхлэгчидтэй хийсэн уулзалтаас гарсан саналыг үндэслэн эмийн сан, ШТС-аас бусад худалдаа, үйлчилгээний байгууллага 06:00-21:00 хүртэл ажиллах шийдвэр гарчээ.

Back to top button